Statistik

Här kan du ta del av statistik som rör studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.

Varje år sammanställer Folkbildningsrådet statistik över verksamheten som bedrivits inom studieförbunden det senaste året. Statistiken  bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV-registret – som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB – Statistiska centralbyrån. Registret  innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som fått statsbidrag det aktuella året. Statistiken för studieförbund är underlag för bidragsfördelning. På SCB:s webbplats för studieförbundsstatistik hittar du detaljerad statistik från och med verksamhetsår 2002.

Skolverket är statistikansvarig myndighet för folkhögskolornas verksamhet. SCB svarar för insamlandet och för sammanställningar på uppdrag av Folkbildningsrådet, som i sin tur sammanställer statistik för Sveriges folkhögskolor. Du hittar statistiken här.

Rulla till toppen