kungsängsliljor i Uppsala

Om ULB

Uppsala Läns Bildningsförbund, ULB, är folkbildningens gemensamma mötesplats i Uppsala län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Våra medlemsorganisationer är länets studieförbund, folkhögskolor och länsbiblioteket. ULB är en regional kunskaps- och kommunikationscentral och arbetar för att:

  • Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt folkbildningsarbete.
  • Skapa respekt för det kultur-, demokrati- och folkhälsoarbete som en aktiv folkbildning. innebär och bidrar med i samhället.
  • Synliggöra och lyfta folkbildningen i länet genom information och opinionsbildning.
Rulla till toppen