LÖK

Lokal överenskommelse mellan Uppsala föreningsliv och Uppsala kommun

Vad är LÖK?

Enligt Överenskommelsen ska innehållet revideras vart femte år. Arbetet med revideringen påbörjades under våren 2017 i samband med den årliga dialogkonferensen. Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2018 att anta den nya överenskommelsen.Överenskommelsen vänder sig till Uppsala kommun, ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar samt andra ideellt engagerade som finns i Uppsala.

Läs mer här

Är din förening intresserad?

Om din förening vill ställa sig bakom principerna och åtagandena i överenskommelsen skriver ni under signeringsdokumentet och skickar det till daniel.nilsson@ulb.se

Rulla till toppen