Kontakt

Anna Bjurvald
Länsbildningskonsulent
E-post: anna.bjurvald@ulb.se
Mobil: 070 – 09 10 135

 

 

Unn Torell
Samordnare & kommunikatör
E-post: unn.torell@ulb.se
Mobil: 070-09 10 134

 

             

             Dima Sarsour                  
              Processladare LÖK
              LÖK – Samverkan mellan föreningslivet
              och Uppsala kommun
              E-post: dima.sarsour@ulb.se
              Mobil: 070-09 10 137  

             Mer information om LÖK här