Kontakt

Dima Sarsour

T f länsbildningkonsulent och processledare för LÖK, Uppsala

E-post: dima.sarsour@ulb.se
Mobil: 070-0910137


Anna Bjurvald

Länsbildningskonsulent (Tjänstledig deltid)  

E-post: anna.bjurvald@ulb.se
Mobil: 070-09 10 135


Unn Torell

Samordnare

E-post: unn.torell@ulb.se   
Mobil: 070-09 10 134