Medlemmar

ULB har fjorton medlemsorganisationer. Dessa är de regionala enheterna för studieförbunden samt länets folkhögskolor och länsbiblioteket. Du kan läsa mer om ULB:s medlemsorganisationer under respektive flik ovan.

Studieförbunden i Uppsala län:

 • ABF
 • Studieförbundet Bilda
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd
 • Kulturens bildningsverksamhet
 • Medborgarskolan
 • NBV
 • Sensus
 • SISU Idrottsutbildarna
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer om studieförbunden i Uppsala län.

 

Folkhögskolorna i Uppsala län:

Läs mer om folkhögskolorna i Uppsala län här här.

 

Länsbibliotek Uppsala

Läs mer om Länsbibliotek Uppsala.