Medlemmar

ULB har fjorton medlemsorganisationer. Dessa är de regionala enheterna för studieförbunden samt länets folkhögskolor och länsbiblioteket. Du kan läsa mer om ULB:s medlemsorganisationer under respektive flik ovan.

Studieförbunden i Uppsala län:

 • ABF i Uppsala län
 • Studieförbundet Bilda Öst
 • Folkuniversitetet Uppsala
 • Ibn Rushd studieförbund GSU
 • Kulturens bildningsverksamhet
 • Medborgarskolan i Uppsala
 • NBV Mitt
 • Sensus Uppsala län
 • RF-SISU Uppland
 • Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
 • Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Läs mer om studieförbunden i Uppsala län.

Folkhögskolorna i Uppsala län:

Läs mer om folkhögskolorna i Uppsala län här här.

Länsbibliotek Uppsala

Läs mer om Länsbibliotek Uppsala.