Aktuella rapporter

Folkbildning och landets kompetensförsörjning

Folkbildningens betydelse för samhället 2022

När folkbildningen möter samhällets demokratiska utmaningar 2023

Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning 2023

Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning

Studieförbundens ekonomi 2021

Folkbildningsrådets bidragssystem – Ett kunskapsunderlag inför en översyn

Bildning, engagemang och verkstad för demokrati

Studieförbunden i samverkans kommentar till riksrevisionens rapport

Folkbildningsrådets kommentar till Riksrevisionens rapport

Riksrevisionens rapport Statsbidraget till studieförbunden, kontroll och uppföljning

Civilsamhället en viktig aktör för långtidsarbetslösa

Kontroll, transparens och kvalitet i studieförbundens verksamhet

Mänskliga rättigheter i folkbildningen 2021

Musik i cirkel

Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning

Folkbildning med asylsökande 2021

Bildning, engagemang och verkstad för demokrati

Ett engagerande mikrokosmos – Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Cirkeldeltagarnas erfarenheter under pandemin

Folkhögskolan mitt i pandemin – digitalisering och nya arbetssätt

Vidga det demokratiska utrymmet, Civilsamhällets förslag till åtgärder för en starkare demokrati (Nysta)

Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet, 2021

Folkbildningen mitt i pandemin – Folkhögskolornas ekonomi, 2020

Folkhögskolornas kurser i samarbete med arbetsförmedlingen, 2020

Folkhögskolornas deltagare mitt i pandemin, 2020

Folkbildning med asylsökande 2020

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen 2020

Delstudie inom Folkbildning i Coronatider. Delrapport 27 okt 2020 – Folkhögskolan:ekonomiska konsekvenser och förutsättningar

Mångfald och förnyelse?

Studiecirkelns betydelse

Studieförbundens demokratirapport

Det börjar med en cirkel

Basen i svenskt musikliv

Jämställd folkbildning

Mänskliga rättigheter inom folkbildningen

Folkbildning med asylsökande 2019

Folkbildningens betydelse för samhället 2018

Folkbildningen och regional kompetensförsörjning

Cirkelledares väg till arbetsmarknaden

Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier efter folkögskola

När tilliten prövas – En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag

Digitaliseringen och folkbildningen

Folkbildningen i marginaliserade stadsdelar

Kulturell bildning i folkhögskolans regi

Kulturprogrammens betydelse för utövarna

Folkbildningen och asylsökande 2018

Folkbildningens verksamhet för asylsökande i Uppsala län

De unga och samhällsintresset

Studieförbunden, de unga, arbetsmarknaden och framtiden

Låt studieförbunden delta i etableringen

Bildning behövs för en levande demokrati

Vi erövrar demokratin varje dag

Rulla till toppen