Folkhögskolor

I Uppsala län finns två folkhögskolor. Båda folkhögskolorna arrangerar långa och korta kurser med olika inriktning. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om:

Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö

Wiks Folkhögskola

I Sverige finns det 154 folkhögskolor och de flesta ägs och drivs av folkrörelser eller andra organisationer, övriga av regioner/landsting eller kommuner.

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. De folkrörelser, ideella organisationer och landsting eller regioner som har huvudmannaskapet för skolan har därför stora möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten.Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag.

Läs mer om statsbidraget till folkhögskolorna på Folkbildningsrådets hemsida.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner och vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Utmärkande för folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Läs mer om vad en folkhögskola är och hur den fungerar här.