Studieförbunden

Från den 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden

Studieförbunden utgör en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden. Utmaningarna för studieförbunden är flera: att ha en fortsatt stark lokal närvaro – trots att de kommunala anslagen minskat kraftigt på senare år, att nå fler människor med folkbildningens pedagogik och metodik, att skapa mellanmänskliga möten, demokratiska arenor och kulturell verksamhet. Studieförbunden arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället.

Studieförbunden är en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet, som bildades 1991 och som har i uppdrag att fördela statsbidraget till folkbildningen och följa upp dess användning. De två andra medlemmarna är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation), OFI (Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Läs mer om Folkbildningsrådet här.

Det senaste studieförbunden Ibn Rushd tillkom i november 2007 och Kulturens  godkändes som statsbidragsberättigat studieförbund 2009.

RF-SISU Uppland erhåller medel enligt egen förordning och är inte medlem i Studieförbunden. Läs mer om SISU Idrottsutbildarnas finansiering.

Läs mer om Studieförbunden här.

Aktuellt samarbetsprojekt: Studieförbunden digitaliserar Tierp

Studieförbunden i Tierps kommun samarbetar i projektet Studieförbunden digitaliserar Tierp. 

Tierps kommun har lämnat bidrag till projektet.

Se löpande uppdateringar av evenemang på ULB:s facebooksida  #studieförbundendigitaliserartierp

Rulla till toppen