Styrdokument

ULB Stadgar
ULB Handlingsplan 2022
ULB Verksamhetsinriktning 2022-2024
ULB Verksamhetsberättelse 2019
ULB Verksamhetsberättelse 2020
ULB Verksamhetsberättelse 2021
Regional överenskommelse Etik 
Lokala överenskommelser Etik 
 
 
 
 

Lhttp://media1.ulb.se/2019/06/VB-2018-20-maj.pdfB Verksamhetsinriktning 2016-2018
ULB verksamhetsberättelse 2015
ULB Handlingsplan 2016
ULB Budget 2016
Stadgar ULB 2010

 

Verksamhetsinriktning ULB 2014-2015
Verksamhetsberättelse ULB 2014
Handlingsplan ULB 2015
Budget ULB 2015

Rulla till toppen