Studieförbund

Varje studieförbund har sin egen inriktning och profilering utifrån vilka organisationer som är medlemmar och samarbetspartner i respektive förbund.

Studieförbund i Uppsala län:

ABF i Uppsala län

Sedan 1912 är Arbetarnas Bildningsförbund studieförbundet som ökar kunskapen
om demokratifrågor. Genom studiecirklar verkar för ABF för alla människors
rätt till kultur och kunskap, oavsett vem man är, och var i livet man befinner sig.

Läs mer om ABF i Uppsala län här.
Studieförbundet Bilda Öst

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle skapar bildnings- och kulturverksamhet
där människor och grupper med olika perspektiv möts och där samspelet
frigör kreativitet och engagemang. Livstolkning i vid mening är Bildas profil.

Läs mer om Studieförbundet Bilda Öst här.
Folkuniversitetet Uppsala

Folkuniversitetet har ett nära samarbete med universiteten och delar deras
syn på kunskap och kvalitet i utbildning. Idén är att deltagarna ska få med sig
kunskaper som direkt kan omsättas i praktiken – i arbetslivet eller i privatlivet.

Läs mer om Folkuniversitet Uppsala här.
Ibn Rushd studieförbund Stockholm-Uppsala

Ibn Rushd finns över hela Sverige och är öppet för alla. Vår uppgift är att
stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer mer kunskap om islam.
Ibn Rushd prioriterar frågor som mångfald, integration och demokrati.

Läs mer om Ibn Rushd studieförbund här.
Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver uteslutande folkbildning inom kultur
– sång, musik, dans, teater, bild och form etc. Kulturens drivs med och för
kulturutövare. Vi finns i hela landet och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Läs mer om Kulturens Bildningsverksamhet här.
Medborgarskolan Uppsala

Medborgarskolan är ett studieförbund med humanistisk värdegrund. Vår verksamhet
formas av individen i dialog och genom samverkan med andra.
Vi arbetar för en ökad öppenhet och kulturell mångfald.

Läs mer om Medborgarskolan Uppsala här.
NBV Mitt

NBV är ett studieförbund utan politiska, religiösa och kommersiella intressen
som brinner för drogfrihet, folkhälsa, integration och internationella frågor. Vi
vill få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina intressen och drömmar.

Läs mer om NBV Mitt här.
Sensus Svealand

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och
har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett
studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Läs mer om Sensus Svealand här.
RF-SISU Uppland

Arbetar med folkbildning i samarbete med idrottsföreningar runt om i länet.

Läs mer om RF-SISU Uppland här.
Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland

Studiefrämjandet är politiskt och religiöst obundet, och särskilt inriktat på
natur, djur, miljö och kultur. Vårt stöd till lärande i föreningar, nätverk och
organisationer utvecklar och förnyar det lokala förenings- och kulturlivet.

Läs mer om Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland här.
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

Studieförbundet Vuxenskolan ger individen möjlighet att utvecklas genom
kreativa mötesplatser. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv
forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län här.

Rulla till toppen