Aktuellt

Vi välkomnar vår nya medarbetare Unn Torell.

Vi ställde några frågor till Unn kring vad som gjorde att hon sökte tjänsten Samordnare på ULB samt vad hon tänker om folkbildningens roll i samhället.

Hur kom det sig att du sökte dig till ULB?

  • Jag har alltid haft ett gott öga till bildningsförbunden. De har betytt så mycket både för den svenska demokratins utveckling och för enskilda människors välbefinnande.

Vad har du gjort tidigare?

  • Jag arbetade i många år som journalist och kommunikatör. I början av 2000-talet initierade jag och drev sedan sagomuseet Pelle Svanslös Hus i Uppsala (2004-2011); sedan har jag varit kultursekreterare i Östhammars kommun med ansvar bland annat för den årliga musikfestivalen där. Nu senast konstruerade jag familjeprogram på Pelle Svanslöstema för Fyrishov i Uppsala.

Hur ser du på folkbildningens roll i vårt nutida samhälle?

  • Den är stor och viktig. Studieförbundens arbete betyder mycket både för nationalekonomin och folkhälsan: Människor får hjälp att komma vidare i utbildning och med personliga idéer; studiecirklarna samlar upp initiativ och kompetenser över hela landet och de möjliggör för människor att träffas och trivas tillsammans på den egna orten. Genom den bredden och nåbarheten är folkbildningen fortfarande en viktig hörnsten i det ständigt pågående demokratibygget.
  • Och så ska man ju inte glömma studieförbundens viktiga roll som arrangörer av evenemang och upplevelser.

I din roll som samordnare kommer du att arbeta med att synliggöra betydelsen av folkbildning för individ och samhälle. Vad tror du krävs för att folkbildningen ska nå ut i dag?

  • Det görs så mycket bra runt om i landet, så mycket handlar nog om att fånga upp de goda exemplen och att presentera dem i all sin mustighet och kraft.
  • Lika viktigt är det att sålla fram intressant ny forskning och att presentera den på ett tydligt och samtidigt tilltalande sätt för beslutsfattare. Här kan det till exempel vara idé att tänka till kring visuell gestaltning av både fysiska och massmediala mötesplatser.

 

Rulla till toppen