Regionbibliotek Uppsala

Regionbiblioteket har till uppgift att stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Uppsala län, så att alla invånare får en jämlik tillgång till biblioteksservice. Regionbiblioteket är alltså inget fysiskt bibliotek utan en stödfunktion. Till våra uppgifter hör bland annat att:

  • Bedriva kompetens- och verksamhetsutveckling genom fortbildning för länets bibliotekspersonal.
  • Initiera projekt och stimulera till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.
  • Samarbeta med andra regionala institutioner och bygga nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer om Regionbibliotek Uppsala.